Tuesday, 2 February 2021

Platsil eskalaatorite ees

Sketš ühes vaatuses kahele näitlejale, üksi mitte esitada. Soovitavalt statistid ja koor. Tegelased PEETRUS ja ÄSJASURNU.

Linnaväljak. Palju inimesi, üksainus pääsla. Eskalaatorid üles ja alla.

(Peetrus ulatab paberilehe.)

ÄSJASURNU: Mis see on?

PEETRUS: Tagasisideankeet.

LÕPP

No comments:

Post a Comment