Thursday, 5 July 2018

2006


Осип Мандельштам - Еще не умер ты, еще ты не один


Осип Мандельштам - Еще не умер ты, еще ты не один


Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто сам полуживой
У тени милостыню просит.

Veel pole surnud sa, ei üksi ole veel


Veel pole surnud sa, ei üksi ole veel,
kui kalli kerjusneiu seltsis
sa naudid lagendike suurust oma teel
ja külma pimedust sa trotsid.

Su vaesus külluslik ja vägev alandus
sul annab lohutust ja rahu.
Ööd, päevad on kui vaikne õnnistus
ning malbe vaev ei kätke endas pattu.

On õnnetu, kes justkui oma varju
tuult kardab, pelgupaika sandib.
On vaene see, kes hingelt elutu
ning anub varjult armuandi.