Friday, 15 June 2012

jeruusalemma müüri taastamine

siis ülempreester eljasib ja tema vennad preestrid
ehitasid lambavärava
nad pühitsesid selle ja panid sellele
väravad ette
ja lambad sisse

ja kalavärava ehitasid senaa pojad
nemad said taha
regionaalfondi toetuse
aga raiusid selle palkidest
aga väravad lukud ja riivid
tõid poolast

ja vanavärava parandasid joojada paaseahi poeg
ja mesullam besodja poeg
nemad pidid selle raiuma palkidest
aga panid ainult palgipõsed
seest oli puha küprok
aga see ei tulnud mitte välja

oruvärava detailplaneeringu
vaidlustasid melatja gibeonlane
ja jaadon meeronotlane
aga noor andekas arhitekt refaja
jeruusalemma piirkonna ühe poole ülema poeg
sai juba tasu projekti eest
aga kui detailplaneering viimaks välja kuulutati
telliti uus projekt gibeoni ja mispa meestelt
frati-taguse maavalitseja piirkonnast
ja joojada paaseahi poeg
vanavärava kogenud ehitaja
võitis hanke aga selle vaidlustas
melateja gibeonlane kas lubas minna
ajakirjandusse oruvärava jutuga
ja see ehitus jäi kauaks venima
aga haanun ja saanoahi elanikud
ehitasid selle viimaks valmis
ja panid sellele ette väravad lukud ja riivid
kvaliteetse saksa värgi
kümnekordse vahelkasuga

sõnnikuvärava parandas malkija reekabi poeg
beet-keremi piirkonna ülem
koguti allkirju mis koguti
peale jäi roheline mõtteviis
ja värav ja lukud ja riivid
saidki sõnnikust

siis ülempreester eljasib ja tema vennad preestrid
vaidlustasid iseenda tehtud pakkumise
allikavärava ehituseks
ja selle parandas sallun kol-hose poeg
aga tema võttis allhankeks
ikkagi ülempreester eljasibi ja tema vennad preestrid
ja see projekt
läks kõvasti kallimaks
seoses ehitushindade kasvuga

tema järel parandas nehemja asbuki poeg
noor andekas arhitekt refaja
oli teinud selle projekti nii
et müüri struktuuri markeerisid
ökoloogised puitkonstruktsioonid
ja nende avatäited kasvatati takjatest
ja materjalid tarnis joojada paaseahi poeg

ülalpool hobuväravat pidid parandama preestrid
igaüks oma koja kohal
aga nemad ehitasid sinna kaubanduskeskuse

nende järel parandas saadok immeri poeg oma koja kohal
tema tahtis samuti
kaubanduskeskust rajada
aga kaitsepolitsei paljastas
ulatusliku maksupettuse ja koostöö vaarao luurega

tema järel parandas semaja sekanja poeg idavärava valvur
kasutades alltöövõtjana malkija reekabi poega
aga tema taotlus müüri joont markeerivate
forellitiikide rajamiseks lükati ühtekuuluvusfondist tagasi
ning ta pidi piirduma ettevõtluse arendamise toetusega
aga neid tiike sinna ei tulnud
ja nurgarõdu ning lambavärava erastasid kullassepad ja kaupmehed

ja templi eesriie kärises

seafarmis levib kärsahais

tallinna kohal toimus grupilend
küüditatute mäletuseks
stjuuardessid rahuldasid
isamaalist nälga


seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)
seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)
seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)


tallinna linnapea kohtus koaalaga
jägala juga valati kipsi
raplamaal avastati töötaimed
haledalt uluvad töönarkomaanid


seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)
seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)
seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)

pindu näeme vennaihus
endal palk ei tõuse üldse
kõikumatus usus ja vankumatus tahtes
elektriautoga seenele


seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)
seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)
seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)

ela kiirelt sure noorelt
arva et see teeb sind staariks
elu see on nagu hernes
millest tingituna saba rõngas


seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)
seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)
seafarmis levib kärsahais
(plaks plaks)

tarkuse mantra

a dyn
e herm
hern kiru
kirv maao
maap pair
pais rumo
rund ting
tink yver
lisa

Friday, 1 June 2012

mõtlesin teen palju tööd ära


mõtlesin teen palju tööd ära
et käin korraks
söön midagi

jätsin arvuti lahti
ja tule põlema

sõin
sõber helistas
õhtul taarusin koju ja mõtlesin

kui töölt lahkud
ole realist